جستجو...

✳️تولید فرغون مرغوب ✳️بالابر و لوله ای پارس فرغون
فرغون در امور ساختمانی دارای کاربردهای فراوانی نظیر حمل و جابجایی مصالح ساختمانی، انتقال مصالح به طبقات و حتی بکارگیری برای مخلوط سازی ملات نیز می باشد.
ویژگی هایی که در انتخاب فرغون باید مدنظر قرار بدهیم:
وزن فرغون، یکی از مهم ترین فاکتور های انتخاب آن می باشد، چرا که در زمان استفاده می تواند کاربری فرغون را محدود و یا با خسته کردن کاربر یا کارگر، کابرد فرغون را سخت نماید. مهمترین عامل تعیین کننده ی وزن فرغون، نوع و ضخامت ورق و شاسی بکار رفته در آن می باشد. هر چه ورق مورد استفاده ضخیم تر باشد، طبیعتاً وزن فرغون افزایش می یابد، هر چندد طراحی و مدل شاسی نیز می تواند تا حد زیادی وزن وارده به کاربر را کنترل نماید.